Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka

Čo na syndróm suchého oka skutočne pomôže? „Syndróm suchého oka je ´nešťastná diagnóza´. Často sú pri nej nešťastní obaja, pacient aj s lekárom,“ hovorí primár MUDr. Peter Böhm. „Najnovšie svetové poznatky hovoria o dvoch rozdielnych typoch syndrómu. Každý je potrebné liečiť celkom odlišne.“

Syndróm suchého oka

Syndróm suchého oka

Čo na syndróm suchého oka skutočne pomôže? „Syndróm suchého oka je ´nešťastná diagnóza´. Často sú pri nej nešťastní obaja, pacient aj s lekárom,“ hovorí primár MUDr. Peter Böhm. „Najnovšie svetové poznatky hovoria o dvoch rozdielnych typoch syndrómu. Každý je potrebné liečiť celkom odlišne.“