OPERÁCIA

Operácia zeleného zákalu

Zelený zákal (glaukóm) je ochorenie, pri ktorom nastáva postupné a nenávratné poškodzovanie zrakového nervu. Prejavuje sa zvýšeným vnútročným tlakom. Vo väčšine prípadov je v oku narušená rovnováha medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny. Tá sa hromadí vo vnútri oka, čím zvyšuje vnútroočný tlak.

Príznaky

 

Spočiatku sa ochorenie môže prejavovať bez príznakov. V tom sa skrýva jeho najväčšie nebezpečenstvo. Postupne sa pripájajú ďalšie príznaky. Zúženie zorného poľa, výpadky videnia v zornom poli, strata zrakovej ostrosti, strata kontrastu, zvýšená svetloplachosť.

výpadky videnia v zornom poli

strata zrakovej ostrosti

strata kontrastu

zvýšená svetloplachosť

Priebeh vyšetrenia

Rizikovými faktormi sú genetická predispozícia a vek. Pre ohrozené skupiny pacientov (s cukrovkou, rodinnou anamnézou …) sú preto kľúčové pravidelné kontroly. Meranie vnútroočného tlaku je u pacientov nad 40 rokov povinnou súčasťou každej očnej prehliadky.

Vyšetrenie zeleného zákalu by malo obsahovať: meranie zrakovej ostrosti, vyšetrenie na štrbinovej lampe, vyšetrenie vnútroočného tlaku (tonometria), meranie hrúbky rohovky (pachymetria), posúdenie komorového uhla, očného pozadia so zameraním na zrakový nerv.

Liečba

Skorou diagnostikou a správne zvolenou liečbou je možné rozvoj ochorenia zastaviť, prípadne oddialiť.

Liečba kvapkami

Je najčastejšou liečbou zeleného zákalu. Kvapky upravujú prívod a odvádzanie komorovej tekutiny, výsledkom čoho je znížený vnútroočný tlak.
 

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba nasleduje v prípadoch, kedy liečba kvapkami nie je účinná. V Očnom centre Dr. Böhma vykonávame očné operácie glaukómu vrátane laserovej terapie, iridotómie a laserovej trabekulektómie.

Drobným zákrokom docielime zlepšenie odtoku komorovej vody z prednej časti oka. Výsledkom je zníženie vnútroočného tlaku. Výkon je hradený zdravotnou poisťovňou bez doplatku pacienta.  

Počas zákroku sa môžete spoľahnúť na našich odborníkov.

MUDr. Peter Böhm, primár

Popri operáciách sivého zákalu, sietnice a sklovca sa venuje aj komplexnej diagnostike a liečbe zeleného zákalu.

SPOZNAJTE MA

 

MUDr. Peter Böhm ml.

Venuje sa diagnostike a liečbe zeleného zákalu. Špecializuje sa na operácie sivého zákalu, sietnice a sklovca a operácie dioptrií excimerovým laserom.

SPOZNAJTE MA

 

Objednajte sa radšej už dnes

Máme veľa spokojných klientov a čakajúcich pacientov. Vyšetrenie aj operáciu u nás preplácajú všetky zdravotné poisťovne.

Často kladené otázky

Aké sú ideálne hodnoty vnútroočného tlaku?

Hodnoty normálneho očného tlaku sa pohybujú od 10 do 20 mmHg. Normálny vnútroočný tlak je znakom rovnováhy medzi tvorbou a odtokom vnútroočnej tekutiny.

 

Aké hodnoty už hovoria o zvýšenom očnom tlaku?

Za zvýšený vnútroočný tlak považujeme hodnoty nad 21 mmHg.

 

Akú úlohu má pri liečbe glaukomu životospráva?

Keďže liečba u väčšiny pacientov je v podobe očných kvapiek, najdôležitejšie je každodenné užívanie kvapiek znižujúcich vnútroočný tlak. Odporúčame vyhýbať sa kofeínu, fajčeniu a nadmernému dlhodobému stresu.