primár  •  zakladateľ a garant očného centra

MUDr. Peter Böhm

Patrí medzi najskúsenejších očných chirurgov na Slovensku. Vyvinul a patentoval viacero inovatívnych operačných techník pre komplikované prípady operácií sivého zákalu. V roku 2009 získal patent na vlastný operačný nástroj. Aktuálne pracuje na vývoji vlastného návrhu umelej vnútroočnej šošovky. Absolvoval stáže a kurzy na prestížnych svetových očných klinikách (Goldschleger Eye Institute – Tel Aviv, Moorfields Eye Hospital – Londýn, Kolín na Rýnom a ďalšie). Za 29 rokov praxe očného chirurga vykonal desiatky tisíc operácií.

„Súčasná veda nám dáva do rúk obrovské možnosti. Vďaka najmodernejším technológiám dokážeme pacientom vrátiť stratený zrak a zlepšiť kvalitu ich života.“

Hlavné činnosti

 • operácie sivého zákalu
 • komplikované operácie a poúrazové stavy sivého zákalu
 • operácie sietnice a sklovca

Vzdelanie

 • 1994 atestácia z oftalmológie II. stupňa
 • 1989 atestácia z oftalmológie I. stupňa
 • 1981 – 1986: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pracoviská

 • 2005 – 2009: operatér neštátneho mikrochirurgického pracoviska v Trnave
 • 2005 – 2009: NZZ Očné centrum Trnava
 • 2000 – 2008: očné odd. a očná klinika FNsP Ružinov Bratislava
 • 2002 – 2003: podieľal sa na založení pracoviska Jednodňovej ambulantnej starostlivosti v NsP Nové Zámky
 • 2003: založenie súkromného mikrochirurgického centra Očné centrum Dr. Böhma
 • 2000: operatér NZZ Fovea Komárno
 • 1999 – 2000: očné odd. KUNZ Košice
 • 1986 – 1988: očné oddelenie KÚNZ v Banskej Bystrici

Stáže, prednášková činnosť, kongresy

Absolvoval odborné stáže a odborné kurzy (Sheeba Medical Center – Rambam Hospital Haifa: Tel Aviv, Izreal / Tel Aviv University – Postgraduate training course in ophthalmology – Goldschleger Eye Institute: Tel Aviv, Izrael / Moorfield´s Eye Hospital: Londýn, Anglicko / Moorfields Macular Course: Praha / Moorfield´s Eye Hospital: Londýn / vitreoretinálna stáž: Očná klinika Kolín nad Rýnom / 2. Medzinárodné sympózium o očných úrazoch: Ženeva, Švajčiarsko a ďalšie).

Prednáša na odborných sympóziách a kongresoch (ASOA: Irrigating iris retractor for complicated cataract surgery, San Diego, USA / XXX. ESCRS: Managing of constricted pupil with irrigating iris retractor, Miláno, Taliansko / SOE: Efficacy and safety of laser treatment of age related macular degeneration, Miláno, Taliansko / Sympózium o ochoreniach žltej škvrny sietnice, Janov, taliansko / SOE: Očné prejavy tuberóznej sklerózy, Budapesť / SOE: Očné metastázy, Štokholm / ESCRS: vlastná operačná metóda „Hole and Crack”, Brusel / Česká spoločnosť refrakčnej a kataraktovej chirurgie Fako „Hole and crack” technika pre tvrdé brunescentné katarakty, Praha / pravidelné prednášky pre Slovenskú oftalmologickú spoločnosť, Českú spoločnosť refrakčnej a kataraktovej chirurgie, Bilaterálne slovensko – české oftalmologické sympóziá a ďalšie) a venuje sa odbornej publikačnej činnosti (Journal of Cataract and Refractive Surgery: Irrigating iris retractor for complicated cataract – prezentácia vlastného patentu nástroja pre komplikované operácie pri úzkej zrenici / Journal of Cataract and Rrefractive Surgery: Usefulness of hydroimplantation technique for foldable IOL implantation / Euro Times: Hole and Crack Technique for Hard Brunescent Nuclei a ďalšie desiatky slovenských a zahraničných odborných publikácií).

Pravidelne sa zúčastňuje na slovenských aj zahraničných oftalmologických kongresoch a sympóziách.

 

Moji kolegovia

ROZHOVOR

„Pestujme dobré vzťahy a robme prácu, ktorá nás napĺňa.“