očný lekár, chirurg

MUDr. Peter Böhm, ml.

MUDr. Peter Böhm ml. vykonával očné operácie a prednášal na kongrese Americkej kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS) už ako dvadsaťpäťročný. Venuje sa komplexnej mikrochirurgii oka. Pri komplikovaných operáciách sivého zákalu využíva metódu Hole and Crack. 

„Som vďačný za to, že pacientom pomáhame zlepšovať ich najdôležitejší zmysel, vďaka ktorému pracujú a spoznávajú svet.  Mám radosť, keď mladým ľuďom operácia dioptrií excimerovým laserom vyrieši praktické problémy. Teším sa so staršími pacientami, ktorým operácie sivého zákalu a sietnice zlepšujú kvalitu života.“ 

Hlavné činnosti

  • operácie sivého zákalu
  • komplikované operácie sivého zákalu
  • operácie sietnice a sklovca
  • operácie dioptrií excimerovým laserom
  • neinvazívne estetické zákroky technológiou Jett Plasma Lift Medical

Vzdelanie

  • 2015: atestačná skúška z odboru oftalmológia
  • 2010 – 2015: špecializačné štúdium SZU – odbor oftalmológia
  • 2005 – 2010: Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava
  • 2004 – 2005: Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

Pracoviská

  • 2010 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma

Stáže, prednášková činnosť, kongresy

Absolvoval mnohé odborné stáže a odborné kurzy (The Goldschleger Eye, Sheba Medical Centre, Tel Hashomer: Tel Avivi, Izrael / I. Eastern European Opthalmic spring Academy – Vitreoretinal Course: Bratislava / kataraktové kurzy ČSRKCH: Praha a ďalšie).

Prednáša na odborných sympóziách a kongresoch (Medzinárodný oftalmologický kongres, Bijeljina, Bosna a Hercegovina: Využívanie vlastných inovatívnych metód a vlastného patentovaného nástroja pri komplikovaných operáciách sivého zákalu / Americká spoločnosť kataraktovej a refrakčnej chirurgie (ASCRS) Boston, USA
Téma: Výsledky štúdie nekorigovanej a korigovanej zrakovej ostrosti s inovatívnou presbyopickou umelou vnútroočnou šošovkou (Prospective Evaluation of Uncorrected and Best-Corrected Vision With Innovative Presbyopic IOL Design) a ďalšie).

Pravidelne sa zúčastňuje na slovenských aj zahraničných oftalmologických kongresoch a sympóziách.

 

Moji kolegovia

ROZHOVOR

„Každý deň si potrebujeme nájsť čas na koníčky.“