Zuzkina kuchárska kniha

Zuzkina kuchárska kniha

Zuzkina kuchárska kniha je kniha, ktorá má v našich srdciach a v našich knižniciach výnimočné miesto. Kuchárka bola záverečným projektom spoluzakladateľky nášho Očného centra Dr. Böhma, MUDr. Zuzany Böhmovej (✞).