SIRIRI – lepšie školstvo a zdravotníctvo v Stredoafrickej republike

Hovorí sa, že problémy krajín, ktoré sú od nás nepredstaviteľne vzdialené, často k nášmu srdcu nestihnú vôbec doraziť. Prirodzene sa nás viac dotýka to, čo sa deje na našej ulici alebo v susedstve.

O to viac si vážime dlhoročnú prácu neziskovej organizácie SIRIRI, ktorých zakladateľov osobne poznáme. Obdivujeme ľudskosť, odbornosť a energiu, s ktorou český tím odborníkov a dobrovoľníkov (na čele so zakladateľkou Ludmilou Böhmovou) v jednej z najchudobnejších krajín sveta neúnavne pracuje.

SIRIRI pôsobí v Stredoafrickej republike. Krajina v strede afrického kontinentu patrí k najchudobnejším štátom na svete. Trpí dlhodobou politickou nestabilitou. Aby dokázala vykročiť iným smerom ako doteraz a premeniť sa na samostatnú a stabilnú krajinu, potrebuje zvýšiť v prvom rade vzdelanosť. Vzdelanie však nie je možné zabezpečiť bez vzdelaných, pokrokových učiteľov a bez vhodných učebných pomôcok. Jedno aj druhé je v SAR nedostatkovým tovarom.

SIRIRI pomáha v 2 oblastiach: vo vzdelávaní a v zdravotníctve.

Vzdelávacie projekty

SIRIRI v spolupráci s misionármi postavila v roku 2011 strednú školu Lycée St. Augustine v Bozoum, ktorá je dodnes jedinou strednou školou v oblasti veľkej ako celý bratislavský, trnavský, trenčiansky, nitriansky a žilinský kraj dokopy. Od tej doby spolufinancuje jej prevádzku. V školskom roku 2014 / 2015 opustili školu prví maturanti.

SIRIRI vytvorila v roku 2015 aj program Škola hrou. Jej cieľom je skvalitniť vzdelávanie na prvom stupni stredoafrických škôl. Nezisková organizácia zabezpečuje kvalitné učebné pomôcky a najmä vzdelávania miestnych učiteľov.

Ako Škola hrou funguje?
„Na program prídu napríklad učitelia z jedného regiónu. Môže ísť o zhruba 60 učiteľov, ktorí vyučujú niekoľko tisícok detí. Zodpovedajúcu kvalifikáciu má však väčšinou maximálne jeden z nich. Ostatní sú obyčajne tzv. učitelia – rodičia, ktorí sami vychodili sotva časť základnej školy. Učia od ôsmej ráno do dvanástej na obed. Potom odchádzajú pracovať na pole, aby uživili svoju rodinu,“ opisuje zakladateľka SIRIRI, Ludmila Böhmová.

V rámci programu učia českí učitelia svojich afrických kolegov základné pedagogické princípy vrátane výučby s prvkami hry, šlabikárom v miestnom jazyku sangu, didaktickými nástennými kresbami a živou abecedou. Mnohé z týchto pomôcok autorsky pripravila a vyrobila SIRIRI. Projekt je na 80 – 90% financovaný z príspevkov individuálnych darcov.

V rámci vzdelávania podporuje SIRIRI aj Denný stacionár pre siroty, odborné učilište pre automechanikov a Centrum pre vzdelávanie žien Kana.

Zdravotnícke projekty

V rámci Fondu prvej pomoci – Yolé sa SIRIRI zameriava na poskytovanie prvej pomoci najzraniteľnejším skupinám obyvateľov v okolí dediny Yolé a na podporu nadaných študentov medicíny, ktorí by inak kvôli finančným dôvodom často štúdium neboli schopní ukončiť.