Zuzkina kuchárska kniha

Zuzkina kuchárska kniha je kniha, ktorá má v našich srdciach a v našich knižniciach výnimočné miesto. Kuchárka bola záverečným projektom spoluzakladateľky nášho Očného centra Dr. Böhma, MUDr. Zuzany Böhmovej (✞).

Obsahuje recepty na výborné domáce jedlá a inšpiratívne myšlienky, ako pekne, plnohodnotne a zmysluplne žiť.

Zuzkinu kuchársku knihu si môžete objednať u dcéry MUDr. Zuzany Böhmovej, Ing. Hany Kyselovej na hana.bohmova@gmail.com. Minimálna darovaná suma je 10 EUR.

Výťažok z predaja pre mobilný hospic

100% vyzbieranej sumy z predaja knihy putuje OZ Slnečnica, ktoré prevádzkuje mobilný hospic Slnečnica.

Mobilný paliatívny tím pod vedením MUDr. Kristíny Križanovej poskytuje starostlivosť ťažko chorým a paliatívnu starostlivosť zomierajúcim a ich rodinám v domácom prostredí.

Rodine pomáha  zvládnuť náročnú situáciu a vyrovnať sa so smútkom po odchode blízkeho. Pacientom poskytuje úľavu od bolesti a sprievodných príznakov, pomáha mu  pri riešení psychologických, sociálnych a duchovných.

Mobilný paliatívny tím sa snaží vytvoriť v domácom prostredí dôstojný a bezpečný priestor na prežitie posledných chvíľ. Kladie dôraz na nenahraditeľnosť rodiny a priateľských vzťahov každého človeka.

Aj vďaka finančnej podpore z predaja Zuzkinej kuchárskej knihy je služba mobilného hospicu pre zomierajúcich a ich rodiny bezplatná. Ďakujeme.