diplomovaná operačná sestra

Patrícia Véghová

Patrícia Véghová vykonáva komplexnú asistenciu očným chirurgom pri operáciách sivého zákalu, operáciách sietnice, operáciách predného segmentu oka a ďalších zákrokov.
„Každý deň vidíme pacientov vo vyššom veku prichádzať na operačnú sálu s výrazne zhoršeným videním. Už po operácii prvého oka sa menia na nového človeka. Sú spokojní, usmievajú sa, vedia sami prejsť, zapájajú sa do rozhovoru. Je to krásny pocit.“

Vzdelanie

  • 2012-2014: Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava / špecializácia v odbore Inštrumentovanie v operačnej sále
  • 1986-1990: Stredná zdravotnícka škola Trnava / odbor všeobecná zdravotná sestra

Pracoviská

  • 2009 – dnes: Očné centrum Dr.Bőhma / operačná sestra
  • 2005 – 2009: Poliklinika Ružinov – gynekologická ambulancia / zdravotná sestra
  • 1990 – 2001: NsP Galanta – oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny / zdravotná sestra

Moji kolegovia