diplomovaná sestra

Monika Fukasová

Monika Fukasová sa venuje starostlivosti o pacientov v Očnej ambulancii Dr. Böhma v Senci. Vykonáva komplexné spektrum oftalmologických vyšetrení a meraní.

„Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné.“
Túto Exupéryho pravdu zažívam v ambulancii s pacientmi a ich rodinnými príslušníkmi
každý deň.

Vzdelanie

  • 1997 – 2001: Stredná zdravotnícka škola, Žilina / diplomovaná všeobecná sestra
  • 1993 – 1997: Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

Pracoviská

  • 2019 – dnes: Očná ambulancia Dr. Böhma Senec, sestra
  • 2018 – 2019: Národná transfúzna služba SR, odberová sestra
  • 2014 – 2018: SYMBIOSS Invest, s.r.o., Office manager
  • 2011 – 2013: SYMBIOSS, s.r.o., Office manager
  • 2009 – dnes: Slovenský skauting, 131. zbor Senec, štatutár nižšej organizačnej zložky (dobrovoľnícka pozícia)
  • 2001 – 2002: Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, sestra na urologickom oddelení

Moji kolegovia