diplomovaná sestra

Bc. Marta Svätená

Marta Svätená sa venuje starostlivosti o pacientov v Očnej ambulancii Dr. Böhma v Pezinku. Vykonáva komplexné spektrum oftalmologických vyšetrení a meraní, komplexnú asistenciu očným chirurgom pri operáciách dioptrií excimerovým laserom, operáciách predného segmentu oka a ďalších zákrokoch.

„Oči sú obrazom našej duše.“

Vzdelanie

  • 2016 – 2017: Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava / Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie
  • 2006 – 2009: Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava / Urgentná zdravotná starostlivosť
  • 1999 – 2002: Stredná zdravotnícka škola P. Fouriera, Bratislava / Diplomovaná všeobecná sestra
  • 1995 – 1999: Stredná zdravotnícka škola P. Fouriera, Bratislava / Všeobecná zdravotná sestra

Pracoviská

  • 2013 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma, Očná ambulancia Pezinok, pracovná pozícia: diplomovaná sestra na očnej ambulancii
  • 2005 – 2013: International rescue system s.r.o., Bratislava, zdravotnícky záchranár rýchlej zdravotnej služby
  • 2003 – 2005: Národný onkologický ústav, Bratislava, diplomovaná sestra na OAIM a anesteziologická inštrumentárka
  • 2002 – 2003: UNsP Milosrdní bratia, Bratislava, diplomovaná sestra na OAIM a anesteziologická inštrumentárka

Moji kolegovia