staničná sestra

Lenka Šturmová

Lenka Šturmová vedie tím ambulantných sestier Očného centrum Dr. Böhma. Vedie prevádzku ambulancií, vykonáva komplexné spektrum oftalmologických vyšetrení a meraní.

„V Očnom centre Dr. Böhma pracujem od jeho založenia. Naši lekári a naši pacienti sú pre mňa viac ako práca. Sú neodmysliteľnou súčasťou môjho života.“

Vzdelanie

  • 2003-2004: SZU- fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií špecializácia v odbore chirurgia
  • 1981-1985: Stredná zdravotnícka škola, Bratislava odbor – ženská sestra

Pracoviská

  • 2006 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma – zdravotná sestra
  • 1987 – 2006: FNsP Ružinov, očná ambulancia – zdravotná sestra
  • 1985 – 1987: NsP ak. L. Dérera Bratislava – gynekologické oddelenie sestra pri lôžku

Moji kolegovia