sestra operačných sál

Denisa Najar

Denisa Najar vykonáva komplexnú asistenciu očným chirurgom pri operáciách sivého zákalu, operáciách sietnice, operáciách predného segmentu oka a ďalších zákrokov.

„Až pri tejto práci som si uvedomila význam pozdravu „Dovidenia”. Veľmi ma teší, keď sa po operácii lúčim s našimi pacientami práve týmto pozdravom. Viem totiž, že nabudúce sa naozaj uvidíme. A lepšie.“

Vzdelanie

  • 2016 – 2019: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií / študijný odbor: ošetrovateľstvo
  • 2012 – 2016: Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Pracoviská

  • 2019 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma / pracovná pozícia: sestra operačných sál

Moji kolegovia