sestra operačných sál

Hana Miková

Hana Miková vykonáva komplexnú asistenciu očným chirurgom pri operáciách sivého zákalu, operáciách sietnice, operáciách predného segmentu oka a ďalších zákrokov.

„Každý deň som vďačná za možnosť vykonávať povolanie sestry, ktoré ma teší a napĺňa.“

Vzdelanie

  • 2013 – 2016: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave / odbor: ošetrovateľstvo
  • 2003 – 2008: SZŠ v Skalici / odbor: zdravotnícky asistent

Pracoviská

  • 2016 – 2018: GPN s.r.o., Bratislava / operačné sály / zdravotná sestra – inštrumentárka
  • 2012 – 2018: GPN s.r.o., Bratislava / novorodenecké oddelenie / zdravotnícky asistent
  • 2011 – 2012: Nemocnica sv. Cyrila a Metoda Antolská, Bratislava / oddelenie dlhodobo chorých / zdravotnícky asistent

Moji kolegovia