„Snahou očného lekára je dať človeku život jeho očiam a nechať ho vidieť krásu sveta.” 

Hlavné činnosti

  • diagnostika a liečba ochorení predného segmentu oka (vrátane syndrómu suchého oka, zápalov, úrazov, …)
  • predpisy korekcií

Vzdelanie

  • 2014 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, lekárska fakulta, Bratislava, všeobecné lekárstvo

Pracoviská

  • 2020 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma, Bratislav

Stáže, prednášková činnosť, kongresy

Absolvovala odborné stáže a kurzy (ESO-ESSO-ESTRO Multidisciplinary Course in Oncology for medical students – 2018 a dvojmesačnú stáž v nemocnici v Setúbale, Portugalsko). Zúčastňuje na oftalmologických kongresoch a sympóziách.

 

Moji kolegovia