LASEK vs. femtoLASIK

Premýšľate nad odstránením dioptrií do diaľky? Pri googlení či rozhovoroch s blízkymi, ktorí majú operáciu už za sebou, ste pravdepodobne natrafili na niekoľko typov zákrokov. V skratke by sa dali rozdeliť na dve skupiny: „staršie excimerové“ a „novšie femto“.

Prečo mnohé očné centrá na Slovensku aj vo svete odstraňujú dioptrie stále „staršou“ metódou? Prečo sme sa pre overený excimerový spôsob rozhodli aj my? Pretože „moderné“ nerovná sa automaticky z dlhodobého hľadiska najlepšie a bezpečné.

Pri výbere laserovej metódy sme stáli pred voľbou. Zvoliť novšiu techniku, ktorú počas hojenia nesprevádzajú nepríjemné príznaky? Alebo operovať metódou, ktorej pooperačné trojdnie môžu sprevádzať mierne pocity rezania či pálenia, no z dlhodobého hľadiska prináša významne nižšie riziká? Rozhodli sme sa jednoznačne. Pre metódu LASEK s použitím excimerového lasera.

LASEK, LASIK, ReLEX SMILE

V očnej chirurgii rozoznávame tri typy zákrokov:

1. Povrchovú metódu LASEK, ktorá využíva prácu excimerového laseru. S touto metódou pracujeme v Očnom centre Dr. Böhma.

2. Hĺbkovú metódu LASIK/femtoLASIK, ktorá používa kombináciu excimerového a femtosekundového laseru.

3. Metódu Relex SMILE (taktiež hĺbková metóda), pri ktorej odstraňuje dioptrie femtosekundový laser.

Hĺbkové metódy sú v súčasnosti populárne vďaka tomu, že sú bezbolestné.

1 • LASEK

Pri metóde LASEK pôsobením alkoholového roztoku uvoľníme jemnú najvrchnejšiu vrstvu rohovky, epitel. Jemne ho odsunieme. Excimerový laser následne na základe precíznych výpočtov vašej dioptrickej chyby odstráni požadované dioptrie. Epitel priložíme na miesto, kde sa vie dokonale zahojiť. Do oka vložíme ochrannú kontaktnú šošovku.

Vďaka tomu, že nevykonávame rez v rohovke, LASEK z dlhodobého hľadiska najmenej zaťažuje pevnosť rohovky. Na rozdiel od iných techník minimalizuje riziko vzniku suchého oka a keratokonusu. Je zároveň najbezpečnejšou metódou, pokiaľ vykonávate fyzickú aktivitu s vyšším rizikom úrazov alebo sa venujete sa kontaktným športom.

Záleží nám tiež na tom, aby vás operačný zákrok finančne zbytočne nezaťažil. Metóda LASEK je finančne významne prijateľnejšia ako iné metódy. Pozrite si náš cenník.

K jej nevýhodám patrí mierna bolestivosť prvé 2–4 dni, kedy epitel dorastá. Po zákroku môžete individuálne pociťovať nadmerné slzenie, dráždenie či pálenie, prípadne pocit cudzieho telieska v oku; je to prirodzený stav sprevádzajúci hojenie, ktorý najneskôr do 4. dňa odoznie.

2 • FemtoLASIK

Pri tejto metóde chirurg v prvom kroku vytvorí rez rohovkou (lamela) femtosekundovým laserom. V druhom kroku lamelu odklopí. Nasleduje liečebný excimerový laser, ktorý odstráni časť rohovkového tkaniva, čím sa stenčí rohovka. V poslednom kroku chirurg vráti lamelu na miesto. Približne do mesiaca lamela prirastie k rohovke. Nikdy však nedosiahne takú pevnosť ako pred zákrokom. Metódu práve preto neodporúčame profesionálnym športovcov a pri zvýšenom riziku úrazov.

Výhodou pre pacienta je nízka pooperačná bolestivosť a rýchlejšia rehabilitácia videnia. Nevýhodami však v prvom rade celoživotné riziko uvoľnenia flapu v budúcnosti, napríklad pri športe či úraze. Táto metóda sa spája s vyšším rizikom vzniku syndrómu suchého oka. Pre pacienta predstavuje dvoj až trojnásobne vyššiu cenu.

3 • ReLEX SMILE

Pomocou drobného rezu vytvorí chirurg otvor do rohovky, cez ktorý odstráni potrebné tkanivo. Výhodou metódy SMILE je podobne ako LASIKU nízka pooperačná bolestivosť. Metóda je vhodná pri obmedzenom rozpätí dioptrických chýb.