Riadime sa COVID automatom

Vážení pacienti, prečítajte si aktuálne pravidlá platné v našom očnom centre.  

Riadime sa COVID automatom. Pacienti prichádzajúci od 8.2.2021 na vyšetrenie / operáciu z čiernych a bordových okresov sa potrebujú preukázať negatívnym výsledkom testu na covid-19 nie starším ako 7 dní. Pozrite si aktuálnu mapu okresov

Povinnosť preukázať sa negatívnym testom (podľa príslušného okresu) sa v našom centre vzťahuje aj na pacientov 65+. V prípade, že máte plánované vyšetrenie alebo operáciu, prineste si prosím so sebou negatívny test. 

V prípade, že pacient test na COVID-19 neabsolvuje, termín vyšetrenia / operácie mu preložíme.

Počas núdzového stavu vykonávame ošetrujeme iba pacientov s akútnymi ťažkosťami (ako napríklad akútne zápaly, bolesti, náhle poruchy videnia…).

Pred príchodom do našej ambulancie sa prosím dopredu telefonicky ohláste (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808).

Ak si čímkoľvek nie ste istý, kontaktujte nás telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808). 

Po príchode do nášho centra nevstupujte, prosím, do čakárne. Počkajte vonku. Sestrička príde za vami. V čakárni môže byť len obmedzený počet pacientov.

Pred návštevou ambulancie si zodpovedzte na 4 otázky: 

 

Ak ste objednaný na vyšetrenie alebo operáciu, zodpovedzte si na všetky tieto otázky. V prípade, že odpoviete kladne hoci aj na jednu z nich, do ambulancie prosím NECHOĎTE a spojte sa s nami telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808):

1. Ste alebo boli ste v uplynulých dňoch vy, alebo iná vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusu?

2. Ste vy alebo iná vám blízka osoba v nariadenej karanténe (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády)?

3. Máte vy alebo iná vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

4. Máte vy alebo iná blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny)?

Opatrenia v našich ambulanciách v týždni 26.-30.10. 2020 sme upravili v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka pre Oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu pre poskytovanie ambulantnej a jednodňovej oftalmologickej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – aktualizácia platná od 24.10.2020.