Fungovanie ambulancie v novembri a decembri 2020

Vážení pacienti, vzhľadom na pretrvávajúci núdzový stav by sme vás radi oboznámili s aktuálnymi pravidlami. 

Ak potrebujete vystaviť recept

prosím, neprichádzajte do ambulancie osobne. Kontaktujte nás telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, 
Senec 02/381 06 808). Vystavíme vám e-recept.

Ak máte akútne ťažkosti
ako napríklad akútne zápaly, bolesti, náhle poruchy videnia, vyšetríme vás. Pred príchodom do našej ambulancie by bolo najlepšie, aby ste sa ohlásili telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808).  

Ak si čímkoľvek nie ste istý, kontaktujte nás telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808).

Po príchode do nášho centra nevstupujte, prosím, do čakárne. Počkajte vonku. Sestrička príde za vami. V čakárni môže byť len obmedzený počet pacientov.

Pred návštevou ambulancie si zodpovedzte na 4 otázky: 

 

Ak ste objednaný na vyšetrenie alebo operáciu, zodpovedzte si na všetky tieto otázky. V prípade, že odpoviete kladne hoci aj na jednu z nich, do ambulancie prosím NECHOĎTE a spojte sa s nami telefonicky (Bratislava 02/43 63 70 77, Pezinok 033/640 07 84, Senec 02/381 06 808):

1. Ste alebo boli ste v uplynulých dňoch vy, alebo iná vám blízka osoba v kontakte s osobou s potvrdenou infekciou koronavírusu?

2. Ste vy alebo iná vám blízka osoba v nariadenej karanténe (nariadenej RÚVZ alebo na základe opatrení vlády)?

3. Máte vy alebo iná vám blízka osoba príznaky infekcie dýchacích ciest?

4. Máte vy alebo iná blízka osoba pozitívnu cestovateľskú anamnézu – cestovali ste posledných 21 dní do zahraničia? (za rizikové krajiny sa považujú VŠETKY krajiny)?

Opatrenia v našich ambulanciách v týždni 26.-30.10. 2020 sme upravili v súlade s Metodickým usmernením hlavného odborníka pre Oftalmológiu a pediatrickú oftalmológiu pre poskytovanie ambulantnej a jednodňovej oftalmologickej zdravotnej starostlivosti počas pandémie COVID-19 – aktualizácia platná od 24.10.2020.