Otvorili sme nové očné centrum

Rozširujeme sa. Postavili sme novú kliniku, kam sa po dvadsiatich rokoch od založenia presťahovalo Očné centrum Dr. Böhma. V snahe znížiť čakacie lehoty chceme byť dostupnejší pre väčší počet pacientov, poskytovať komplexnú oftalmologickú starostlivosť pre všetky vekové kategórie – od detí až po seniorov. Ponúkame najmodernejšiu jednodňovú chirurgiu oka a ako jedni z mála na Slovensku sa venujeme širokej škále operácií predného aj zadného segmentu oka.

„Myšlienka založiť neštátne zdravotnícke zariadenie vznikla už pred dvadsiatimi rokmi. Naším vtedajším a dodnes aktuálnym cieľom je poskytnúť pacientom zdravotnú starostlivosť slobodnejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie, s najmodernejšími technológiami, najmä však s individuálnejším prístupom v porovnaní so štátnymi zariadeniami. Verím, že v nových moderných a priestranných priestoroch novej kliniky sa nám to bude dariť ešte lepšie a dokážeme pomôcť ešte väčšiemu počtu pacientov,“
vysvetľuje zakladateľ očného centra MUDr. Peter Böhm.

Rastieme

Očné centrum vzniklo pred dvadsiatimi rokmi. Ale neustále narastajúci záujem, medziročne sa zvyšujúce počty nových pacientov a s tým spojené čakacie lehoty na termíny a operácie nás presvedčili v priebehu rokov postupne rozšíriť služby a pôsobenie. Rozšírili sme sa preto o spádové očné ambulancie v Pezinku (2008) aj v Senci (2019). Otvorením očných optík ku každej z ambulancií poskytujeme našim pacientom komplexné služby a starostlivosť o zrak už v momente, kedy odchádzajú od lekára. Myšlienka rozšíriť fungovanie aj samotného očného centra a vo vlastnej budove  sa stala realitou a začíname rozbiehať  novú kliniku v nových priestoroch v krásnom prostredí. Doterajšia adresa v Ružinove na Astrovej ulici ostáva nezmenená, naďalej na nej funguje očná ambulancia s optikou.

Budova nového Očného centra Dr. Böhma v Devíne

Prvotriedne služby dostupné pre každého

Otvorenie novej kliniky prinieslo veľa zmien. Naším prvoradým záujmom sú pacienti. Tí v novom očnom centre na rozlohe 1800 m2 nájdu 6 ambulancií, 4 špecializované vyšetrovne,  a 3 operačné sály. Môžu sa spoľahnúť na prvotriedne služby tímu odborníkov z oblasti oftalmológie, na ktorých boli zvyknutí. Pod jednou strechou im bude poskytnutá  nadštandardná starostlivosť o zrak a oči, od komplexných či špecializovaných vyšetrení pre všetky vekové kategórie, cez diagnostiku, predoperačné vyšetrenia, až po zložité operácie sietnice a sklovca či zákroky estetickej chirurgie oka a okuloplastiky.  V budove nájdu aj novú optiku poskytujúcu kvalitné optické služby a tovar od skiel, šošoviek až po okuliarové rámy.

Zmeny pocítili aj samotní zdravotníci či ostatní zamestnanci očného centra, ktorí vymenili malý  pracovný priestor niekdajšej ružinovskej adresy za veľkorysé ambulancie, operačné sály, veľké recepcie či čakárne.

 Súčasťou areálu kliniky pre pacientov je bezplatné parkovisko s 23 státiami či okolitá záhrada, ktorá dotvára príjemnú sanatórnu atmosféru nových priestorov.

Férové ceny

Očné centrum má uzatvorené zmluvy a korektné vzťahy so všetkými tromi zdravotnými poisťovňami na trhu, vďaka čomu máme eticky nastavené ceny nadštandardných služieb. Ceny za nadštandardné výkony alebo materiály či zdravotné pomôcky sme nastavili férovo a tak, aby boli dostupné pre väčšinu pacientov.

Rodinná tradícia a spolupráca

Zakladateľmi Očného centra Dr. Böhma sú manželia lekári, psychiatrička MUDr. Zuzana Böhmová a očný chirurg MUDr. Peter Böhm aj operačná zdravotná sestra Daniela Novotná. Pred 20 rokmi začínali len traja. Aktuálne zamestnávame takmer 50 zamestnancov. Stále však ide o rodinný podnik s tradíciou, pretože všetky 4 deti manželov Böhmovcov pracujú v očnom centre. Aj vďaka rodinnej tradícii a spolupatričnosti sú vzťahy na pracovisku priateľské.

MUDr. Peter Böhm, zakladateľ očného centra spolu so svojimi deťmi pri slávnostnom otvorení kliniky

Jednotka v kataraktách

Medzi neštátnymi aj štátnymi zariadeniami – očnými klinikami dlhodobo obsadzujeme prvé priečky na Slovensku v počte operovaných katarákt. Od začiatku založenia očného centra počas prvých 10 rokov fungovania to boli tisíce za rok. V druhej polovici nášho fungovania sme zdvojnásobili počty operácií a počty týchto operácií sa nám medziročne zvyšujú.

Špecialisti na sietnice a sklovec

Popri operáciách sivého zákalu sa špecializujeme na zložité operácie sietnice a sklovca. Pod taktovkou sietnicového mikrochirurga MUDr. Petra Böhma mladšieho operujeme zložité diagnózy práve vďaka najnovším technológiám a výskumom v rámci jednodňovej chirurgie bez nutnosti hospitalizácie pacienta. „Naša nová moderná klinika je technickým vybavením, najmodernejšími prístrojmi a zavedenými postupmi kolegov odborníkov porovnateľná so špičkovými európskymi či americkými pracoviskami. Tešíme sa, že sa nám tento náročný projekt podaril a veríme, že prinesie najmä benefity našim pacientom v podobe ich spokojnosti s dostupnou a poskytovanou zdravotnou starostlivosťou“, konštatuje Dr. Böhm ml.