očná lekárka

MUDr. Miroslava Porubanová, PhD.

V Očnom centre Dr. Böhma sa venuje komplexnej diagnostike očných ochorení. Špecializuje sa aj na komplexnú diagnostiku a liečbu ochorení v detskom veku.
„Práca v Očnom centre Dr. Böhma a v Ambulancii Dr. Böhma v Pezinku je pre mňa príležitosťou vykonávať povolanie očnej lekárky, ktoré vnímam ako službu – s  úctou, zodpovedne a s individuálnym prístupom ku každému z pacientov.“

Hlavné činnosti

 • diagnostika a liečba ochorení predného segmentu oka (vrátane syndrómu suchého oka, zápalov, úrazov, …)
 • predpis korekcií
 • komplexná diagnostika a liečba ochorení v detskom veku
 • diagnostika a liečba zeleného zákalu
 • diagnostika a liečba ochorení makuly (VPMD, dystrofie, diabetická retinopatia)
 • vyšetrenia OCT
 • YAG CT

Vzdelanie

 • 12/2017: špecializačná skúška v odbore oftalmológia, Lekárska fakulta UK, Bratislava
 • 8/2016: obhajoba dizertačnej práce: Vzťah morfologických a funkčných zmien u detí s chorobami sietnice
 • 10/2013 -12/2017: špecializačné štúdium v odbore oftalmológia
 • 9/2007-8/2016: doktorandské štúdium, Klinika detskej oftalmológie, DFNsP, Limbova1, Bratislava
 • 1996 – 2002: Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Pracoviská

 • 2014 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma
 • 2014 – dnes: Očná ambulancia Dr. Böhma
 • 9/2007-6/2016: Klinika detskej oftalmológie DFNsP Bratislava

Stáže, prednášková činnosť, kongresy

Absolvovala odborné stáže a odborné kurzy (Klinické využitie OCT RTVue: Praha /
Odborné školenie v oblasti vedenia a realizácie klinických štúdii / Škola mikrochirurgie katarakty: Martin a ďalšie).

Prednáša na odborných sympóziách a kongresoch (XI. Sympózium detskej oftalmológie, Hemangiómy v periokulárnej oblasti u detí: Bratislava / Pokroky v detskej oftalmológii, Diagnostika strabizmu: DFNsP Bratislava / Vedecké pracovné dni SOS, Pigmentózna dystrofia sietnice viazaná na X chromozóm: Trnava / IX. Sympózium detskej oftalmológie, Teratóm alebo dermoid orbity: Litomyšl a ďalšie) a venuje sa publikačnej činnosti (Neoplasma: Betablockers in the treatment of periocular infantile capillary / Česká a slovenská oftalmologie: The relations of morphological and functional changes in children with retinal dystrophy disease / časopis České oftalmologické společnosti a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti: Foveal hypoplasia detection by optical coherence tomography / Kontaktné šošovky v detskom veku).

Pravidelne sa zúčastňuje na slovenských aj zahraničných oftalmologických kongresoch a sympóziách.

 

Moji kolegovia