očná lekárka

MUDr. Dominika Brunčáková

Špecializuje na komplexnú očnú diagnostiku u dospelých aj u detských pacientov. Vykonáva drobné chirurgické zákroky.
„Fascinuje ma rýchlosť, akou idú technológie v očnej medicíne neustále vpred. To je obrovský benefit pre lekára a najmä pre pacienta.“

Hlavné činnosti

 • komplexná očná diagnostika predného a zadného segmentu u dospelých
 • komplexná očná diagnostika u detských pacientov
 • diagnostika a liečba zeleného zákalu
 • diagnostika a liečba ochorení makuly (VPMD, diabetická retinopatia)
 • diagnostika a liečba syndrómu suchého oka
 • OCT vyšetrenia
 • ultrazvuková diagnostika
 • YAG laser kapsulotómie
 • drobné mikrochirurgické zákroky (ošetrovanie periokulárnych traumat, excízie drobných kožných afekcií, degeneratívnych zmien okolia oka)

Vzdelanie

 • 2017: špecializačná skúška v odbore Oftalmológia, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
 • 2005 – 2012: Lekárska fakulta, všeobecné lekárstvo, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Pracoviská

 • 2019 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma / pracovná pozícia: oftalmológ
 • 2017 – 2019: Očná ambulancia, Košice / pracovná pozícia: oftalmológ
 • 2015 – 2017: Očná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice / pracovná pozícia: sekundárny lekár
 • 2014 – 2015: Očné oddelenie, Fakultná nemocnica J.A. Reimana, Prešov / pracovná pozícia: sekundárny lekár
 • 2012 – 2014: Nemocnica Sokolov, Česká republika / pracovná pozícia: sekundárny lekár

Stáže, prednášková činnosť, kongresy

Absolvovala odborné stáže a kurzy (Klinika detskej oftalmológie LF UK NÚDCH Bratislava / Očné odd. NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy / Syndróm suchého oka: 1. LF UK Praha / Kurz neurooftalmológie, Oční klinika VFN Praha a ďalšie).

Prednáša na odborných sympóziách a kongresoch (VII. Bilaterálny česko-slovensko oftalmologické sympóziu: Porovnanie dvoch typov monofokálnych vnútroočných šošoviek a ďalšie).

 

Moji kolegovia