Vedenie, finančné riadenie

Ing. Hana Kyselová

Hanka Kyselová (na materskej dovolenke) má na starosti finančné riadenie Očného centra Dr. Böhma. Venuje sa kontrole ekonomických ukazovateľov, účtovníctvu, personalistike, mzdám.

„Očné centrum pre mňa predstavuje rodinnú tradíciu, nezmazateľný odkaz mojich rodičov o tom, že v živote treba byť vytrvalý, láskavý a čestný. Touto cestou sa dá všetko zvládnuť.“

Vzdelanie

  • 2013 – 2017: Paneurópska vysoká škola, Fakulta ekonómie a podnikania
  • 2012 – 2013: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Bratislava
  • 2004 – 2012: Gymnázium Matky Alexie, Bratislava

Pracoviská

  • 2013 – dnes: Očné centrum Dr. Böhma, vedenie a finančné riadenie

Moji kolegovia