Vedenie, finančné riadenie

Ing. Hana Kyselová

Hana Kyselová (rod. Böhmová) má na starosti finančné riadenie Očného centra Dr. Böhma. Venuje sa kontrole ekonomických ukazovateľov, účtovníctvu, personalistike, mzdám a finančnému plánovaniu spoločnosti.

„Očné centrum pre mňa predstavuje rodinnú tradíciu, nezmazateľný odkaz mojich rodičov o tom, že v živote treba byť vytrvalý, láskavý a čestný. Touto cestou sa dá všetko zvládnuť.“

Moji kolegovia