Lekári

MUDr. Peter Böhm

primár, garant a zakladateľ očného centra

MUDr. Peter Böhm ml.

očný lekár, chirurg

MUDr. Marián Halás PhD.

očný lekár, chirurg

MUDr. Jolana Huszárová

očná lekárka

MUDr. Elena Mojžišová

očná lekárka

Sestry

Daniela Novotná

Vrchná sestra

Lenka Šturmová

Staničná sestra

 

Monika Fukasová

diplomovaná sestra

Očná optika

Mgr. Marek Böhm

vedúci optík

Zuzana Lenczová

optomeristka

Gitka Šikulová

očný optik

Petra Baranová

očný optik

Administratíva

Ing. Hana Kyselová

vedenie,
finančné riadenie

Mgr. Monika Böhmová

špecialistka pre zdravotné poisťovne

Bc. Magdaléna Jurkovičová

koordinátorka zdrav. služieb a call centra

Bc. Barbora Kissová

Administratívny
referent